فیلتر استخر

فیلتر استخر

فیلتر استخر

در حالیکه پمپ استخر ، قلب یک سیسم سیرکولاسیون آب در استخر است ، فیلتر استخر ها به منزله ی کلیه های سیستم می باشند . فیلتر استخر مواد معلق در آب را جدا می کند و این عمل باعث کاهش تیرگی رنگ آب و افزایش شفافیت آن می شود . مواد معلق که توسط فیلتر استخر جمع آوری شده اند فقط شامل گرد و خاک ، مو و روغن نیستند . نکته مهم این است که فیلتر استخر مواد غیر محلول یا باکتری ها را جدا نمی کند . اساسا ، فیلتر استخر به راحتی اجسام جامد را قبل از اینکه آب مجددا به داخل استخر برگردد ، جدا می کند .

محل قرار گرفتن پمپ استخر مشخص می کند که از سیستم تحت فشار یا مکشی برای تصفیه باید استفاده شود . در سیستم تحت فشار ، پمپ استخر قبل یا بالا دست جریان فیلتر استخر قرار می گیرد ، در صورتی که در سیستم مکشی پمپ استخر بعد از فیلتر استخر ها قرار داده می شود . در سیستم تحت فشار ن تنها فیلتر استخر بعد از پمپ استخر قرار می گیرد ، بلکه یک فیلتر بصورت یک مخزن تحت فشار و بسته می باشد . سیستم مکشی به سادگی قابل تشخیص است ، زیرا پمپ استخر بعداز فیلتر استخر واقع شده است و اغلب مخازن و تانک ها باز هستند و قابل مشاهده می باشند . سیستم مکشی تحت فشار نیست .

بدون در نظر گرفتن نوع سیستم تصفیه و یا محیط استفاده شده مراحل تصفیه یکسان انجام می گیرند . سطح مقطع یا بستر فیلتر استخر منافذ کوچکی ایجاد می کند که لجن در آن ها جمع می شود و نمی تواند از آن بگذرد . این نکته مهم است که جمع شدن این لجن ها باعث تجمع لجن بیشتری می گردد ، پس یک فیلتر استخر کثیف نمی تواند فیلتر موثری باشد . وقتی آب به علت تجمع لجن نتواند از سیستم عبور کند ، محیط فیلتر استخر باید تمیز یا تعویض گردد . اگر سایز فیلتر استخر به درستی انتخاب گردد ، و درست نصب شوند و درست عمل کنند ، آبی پاکیزه خواهیم داشت . موثر بودن هر نوع سیستم تصفیه ای بستگی به چندین عامل دارد : محیط فیلتر استخر ، سطح فیلتر استخر ، نرخ جریان و دوره های باز گشت آب .

وقتی آبی شفاف داشته باشیم به این معنی است که اکسید کننده مثل کلر به درستی عمل کرده است و در صنعت استخر گفته می شود : کلر آشغال ها را می سوزاند و فیلتر استخر خاکستر ها را جمع می کند .

محیط فیلتر استخر به دو نوع تقسیم می شود : محیط دائمی و محیط موقت .

محیط دائمی آن هایی هستند که می توان ار آن ها استفاده ی مجدد کرد و نیازی به تعویض آن ها نیست . شن ، معمول ترین ماده ی دائمی در این سیستم است .

محیط موقتی محیط هایی هستند که بعد از هر بار تمیز کردن فیلتر استخر باید تعویض شوند . پر طرفدار ترین محیط موقت Diatiomaceous Earth یا DE است . محیط فیلتر استخر به ترتیب : شن ، DE و کارتریج است .

 

www.bamintahvie.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *